Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Положення про НТР


 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про науково-технічну раду

Тернопільської філії ВАТ „Укртелеком”

 

1. Загальне положення

 

1.1 Науково-технічна рада (НТР) є колегіальним дорадчим органом Тернопільської філії ВАТ „Укртелеком”.

 

1.2 Науково-технічну рада очолює Голова – заступник директора з технічних питань Тернопільської філії ВАТ „Укртелеком”.

 

1.3 До складу НТР входять спеціалісти апарату ТФ ВАТ „Укртелеком” та центрів.

 

1.4 Персональний склад затверджується директором Тернопільської філії ВАТ „Укртелеком”.

 

1.5 Заступник Голови та секретар призначаються Головою НТР з осіб, які входять до її складу.

 

2. Завдання і функції Науково-технічної ради.

 

2.1 Розгляд програм та пропозицій по основним напрямкам розвитку у сфері телекомунікацій, визначення науково-технічної політики галузі зв’язку.

 

2.2 Розгляд річних планів розвитку телекомунікаційних мереж Тернопільської філії ВАТ „Укртелеком”

 

2.3 Організація впровадження на телекомунікаційних мережах Тернопільської філії ВАТ „Укртелеком” новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, передових технологій та сучасних технічних засобів телекомунікацій.

 

2.4 Підготовка рекомендацій по впровадженню в експлуатацію нової вітчизняної техніки, по підвищенню ефективності використання обладнання.

 

2.5 Підготовка рекомендацій щодо підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж, метрологічного забезпечення, удосконалення експлуатації технічних засобів телекомунікацій та споруд зв’язку.

 

3. Порядок роботи Науково-технічної ради

 

3.1 НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій структурних підрозділів ТФ ВАТ „Укртелеком”. План роботи затверджується директором ТФ ВАТ „Укртелеком”.

 

3.2 Засідання Науково-технічної ради проводиться не менше 2-х раз в квартал. Питання порядку денного засідання НТР визначаються відповідно до річного плану роботи НТР.

 

3.3 Окремі питання, що виникають в процесі діяльності і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР або для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання НТР.

 

3.4 Підготовка доповідей, проектів постанов до засідань НТР проводиться структурними підрозділами. Підготовлені матеріали подаються секретарю НТР за 5 днів до засідання згідно плану роботи НТР

 

3.5 На засідання НТР можуть бути запрошені відповідні фахівці ТФ ВАТ „Укртелеком”.

 

3.6 НТР має право ухвалювати рішення, якщо на засіданнях присутня половина її складу. Рішення НТР ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю членів НТР, присутніх на засіданні

 

3.7 Рішення НТР набирають чинності після затвердження їх директором ТФ ВАТ “Укртелеком”.

Права та обов’язки керівництва НТР

4.1. Голова НТР діє від імені Науково-технічної ради на підставі цього Положення.

4.2. Голова НТР зобов’язаний забезпечувати виконання завдань і функцій, покладених на НТР та визначених цим Положенням, і відповідає за організацію роботи НТР.

4.3. За відсутності Голови НТР його права та обов’язки покладаються на його заступника.

4.4 Секретар НТР здійснює організаційну роботу для якісного проведення засідань, забезпечує членів НТР матеріалами до засідань, веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень НТР, готує річні звіти про діяльність НТР.


Тернопiльська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Тернопіль, 46001, вул. В.Чорновола, 1

Зворотний зв'язок